Otrokovické zastupitelstvo nedokázalo překročit svůj stín! Neprojevilo vůli otevřít se svým voličům. ŠKODA!PROČ?

10.12.2015 21:02

Na svém posledním letošním zasedání (9.12.2015) zastupitelstvo Otrokovic projednávalo m.j. i návrh našeho spolku na zajištění přenosů z jednání zastupitelů  městskou televizí.

Výsledek: 10 hlasů pro

               10 hlasů proti

                 2 hlasy se zdržely

Návrh nebyl přijat. Zastupitelé vládnoucí koalice odmítli i návrh na dohodovací řízení, které mohlo najít kompromisní řešení.

Zastupitelé tak promarnili možnost zvýšit svoji transparentnost vůči veřejnosti.Možnost sledovat kdo, jak a pro co hlasuje. Jak jsou jednotliví zastupitelé připraveni na jednání. Jak bojují za svůj volební program.

Kdo je tam jen do počtu a neprojeví svůj názor za celé volební období. Jaká je kultura jednání a projevu. Kdo, čí zájmy sleduje.

Po zasedání jsem se namátkově zeptal několika zastupitelů, kteří nepodpořili návrh, proč si myslí, že si občané nezaslouží vidět, jak to u nás v Otrokovicích na zastupitelstvu chodí.


Slyšel jsem odpovědi typu:

"Kdo chce něco vědět, ať přijde"   ( bez odpovědi zůstaly námitky typu: někdo je v práci, někdo je nepohyblivý, nemocný , nemůže, musí se starat o děti ap.)

TAK TO JE REÁLNÝ ZÁJEM O VOLIČE!

" Na jednání dochází k dehonestaci jednotlivých zastupitelů, bez možnosti obrany"

" Je dobře, že to divadlo tady, lidé nevidí"

"Na městskou televizi se již nikdo nedívá" 

"Lidé nemají o to , co se děje, zájem"

BOHUŽEL SI TITO ZASTUPITELÉ NEUVĚDOMUJÍ (A NEBO NECHTĚJÍ), ŽE PRO ZMĚNU STAVU (NEZÁJEM VEŘEJNOSTI) SE DÁ I NĚCO UDĚLAT.

My to však nevzdáváme. Budeme se snažit vysvětlovat a zkusíme to znovu.

DÍKY TĚM ZASTUPITELŮM, KTEŘÍ SE NEBOJÍ KONTROLY VEŘEJNOSTÍ ON LINE A HLASOVALI PRO.

JB


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.