Pohroma v Kvítkovicích není zažehnána! Otrokovjané ,(zastupitelé) vemte rozum do hrsti! Nenechte zaplevelit jednu z posledních rozvojových lokalit plechovými monstry!

17.11.2013 19:43

14.11.2013 byla na programu jednání zastupitelstva mj. žádost soukromé osoby o odkup městského pozemku sousedícího se zástavbou na Nivách. Žadatel se netají záměrem rozšíření průmyslové zóny do těsné blízkosti občanské zástvavby. Jedná se o záměr , jehož realizace by znamenala  podraz pro všechny ty, kteří investovali do výstavby rodinných domů s vírou, že daná lokalita si zachová svůj ráz.

RMO na jednání předcházející zastupitelstvu žádost neschválila. O to větší překvapení bylo, když byl tento bod stažen z jednání s odůvodněním, že je třeba záměr ještě znovu projednat. Celá situace navodila atmosféru spekulací o tom, do jaké míry je uspokojována v daném případě  poptávka lobingu. Kdo vyvozuje tlak.

Občanská veřejnost bude chtít jasně rozkrýt "kdo s kým o čem  a pro koho."

Je třeba opakovaně apelovat na zdravý rozum a slušnost našich zastupitelů.

Otrokovjané, nebuďťe pasivní!

JB

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.