Prášková lakovna Avex v areálu Toma a.s.- naše sdružení žádá posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb.

27.07.2015 21:07

Krajský úřad

Zlínského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Miroslava Janáčková

 

Věc:  Vyjádření k záměru Lakovna Avex

Na základě prostudování  dostupných podkladů k předmětnému záměru jsme přesvědčeni , že záměr může v případě realizace  negativně ovlivnil životní prostředí blízké občanské zástavby  Otrokovic. . Komplexní posouzení  záměru dle zákona  č.100/2001 Sb.  vidíme jako nutnost.

K oznámení  záměru  máme tyto poznámky a stanoviska:

1.        Zpracovatel záměru se buď neseznámil a nebo ignoroval aktuální stav životního prostředí v místě nejbližší občanské zástavby od místa předpokládané realizace záměru. Toto místo je intenzivně zatěžováno řadou zdrojů emisí, hluku a zápachu (jen namátkou : Barum Continental, Otrokovická teplárna, Čistírna odpadních vod,  chemické závody Deza, koželužny , Glykona  a další). Navíc dle vyjádření Tomy a.s se po velmi blízké vlečce přepravují nebezpečné a výbušné látky. 

     V této souvislosti konstatování zpracovatele záměru , že nepředpokládá kumulativní účinky     záměru  s jinými záměry , je zcela  mimo realitu. Je nutné kumulativní  účinky jasně specifikovat, tak jak vyžaduje zákon č.100/2001 Sb.

     2.   Zpracovatel oznámení záměru se zcela vyhnul problematice potenciálního pachového zatížení                okolí. Je to s podivem, protože z  dostupných veřejných zdrojů je známo, že práškové lakovny takovými zdroji mohou být (viz. Adamov – prášková lakovna  na 480 tis.m2/rok a nebo Dalešice).

            Zpracování rozptylové pachové studie považujeme za velmi naléhavý podklad.

 

3.       Práškové lakovny jsou typickými provozy se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Zpracovatel záměru tento aspekt zcela zanedbal. Je třeba toto riziko odpovědně vyhodnotit.

 

4.        Výsledky rozptylové studie není možno považovat za relevantní- nezohledňují kumulované koncentrační hladiny emisí. Mimo to  v případě přípustných hodnot  koncentrací cituje zdroje 

Staré téměř 20 let.

 

S pozdravem  Za lepší životní prostředí Otrokovic

 

Ing.Jaroslav Bořuta, CSc.

předseda  o.s.  Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Spojenců 717

76502 Otrokovice

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.