Předpokládané zapojení akustické diagnostiky do snahy o likvidaci lesního porostu u koupaliště na Baťově

06.07.2011 12:46

Ve dnech 5.-6.7.2011 byla v oblasti potenciálního kácení lesního porostu u koupaliště zaznamenána nezvyklá aktivita.

Na vybraných stromech byly umístěny sondy v patě stromů a kolem kmenu ve vyši ca 150 cm. Byla pak vyhodnocována akustická odezva kořenového systému a dřeviny v kmenu.

Na základě vyhodnocení akustických charakteristik  je možné získat dílčí informaci o potenciálním poškození stromu.

Údajně bylo takto proměřeno 40 stromů (jasany, olše,duby).

Měření si objednal vlastník pozemku.

Domníváme se, že jde o "taktickou" přípravu na jednání o změně územního plánu a tedy vytvoření prostoru pro kácení stromů.

Předpokládáme, že výsledkem hodnocení nemůže být nic jiného, než zaplacený výstup v "zájmu" vlastníka.

Očekáváme účelová  tvrzení vlastníka o nutnosti kácení z důvodů špatného stavu stromů s dopadem na bezpečnost.

Pokud vlastníka vede skutečně zájem o bezpečnost veřejnosti, tak je tato aktivita vítána.

V případě stromů s malou provozní bezpečností je nutno provést provozní řez a nebo dílčí kácení s okamžitou náhradní výsadbou ve stejném prostoru.

Je tedy nutno uvést, že v zájmu životního prostředí občanů Otrokovic je třeba zajistit, aby předmětná lokalita byla i pro další generace zachována a udržována jako lesní porost. Tento cíl bude občanské sdružení za pomocí občanů i nadále prosazovat.

 

JB.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.