Průmyslový rozvoj ANO , ale se zřetelem na lidi aneb záměr „Continental Barum Otrokovice Výroba AGRO 700Ta

19.05.2013 16:46

Continental Barum Otrokovice oznámil záměr rozšíření výroby o 700 tis. nákladních plášťů/rok. Výroba má být realizována prostorách, které uvolnil Mitas a.s.. V podstatě dobrá zpráva pro region. Práce není nikdy dost. Nová technologie se buduje na řadu let a jako taková bude mít vliv na životní prostředí v Otrokovicích. Je odpovědností investora, aby v maximální míře zvolil šetrné řešení pro životní prostředí. Řešení takové, které svojí technickou vyspělostí bude představovat nejlépe dostupnou techniku v době realizace( a tím míníme techniku minimalizující negativní vliv na životní prostředí).

Naše sdružení prostudovalo dostupné podklady a má zato, že je nutno přijmout další opatření, než ta, která jsou investorem prezentována.

Stanovisko našeho sdružení bylo předloženo na jednání komise pro životní prostředí.

 

Stanovisko k návrhu záměru „Continental Barum Otrokovice SO 04,05 – Výroba  AGRO 700T“

 

1.Opakovanou a velmi závažnou chybou je, že při posouzení vlívů na ŽP se nepředpokládala kumulace vlivů i navzdory skutečnosti, že v uvažované lokalitě je několik již existujícíh zdrojů zátěže a současně je tam schválen záměr dalších zdroje emisí a to spalovna vodárenských odpadů. Považujeme za důležité kumulaci vlivů do podkladů záměru zařadit.

 

2. Z dostupných podkladů není zřejmé, zda bylo posouzen vliv záměru v kontextu dalšího nárustu výroby v segmentu osobních plášťů.

 

3. S ohledem na to, že jde o novou investici, která bude ovlivňovat ŽP Otrokovic jistě více jak 10 dalších let, je důležité, aby byla použita nejlepší dostupná technika (BAT), eliminující negativní potenciální vlivy na ŽP.

Z dostupných podkladů není zřejmé, že by tento přístup měl být realizován.

Je třeba prokázat že BAT princip bude v záměru bezezbytku aplikován.

 

4. V rámci posouzení emisních dopadů na obytné zóny přiléhající k místu realizace záměru nebyla provedena pachová rozptylová studie a nebyly deklarovány žádné technické prostředky k eliminaci pachové zátěže. Zmínka o textilních filtrech působí mírně řečeno jako nedorozumění. Je žádoucí aby, potenciální pachová zátěž byla prověřena pachovou studií a přijaty preventivní technická opatření.

 

5. Výstupy z hlukové studie není možné považovat za relevantní bez prokázání validnosti vstupů jako jsou např. akustické výkony stacionárních zdrojů hluku.

Do podkladů je nutno tyto věrohodně doplnit.

 

 

JB

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.