Řekněme jaké chceme Otrokovice! Nedejme prostor spekulantům na vrub životního prostředí! Zapojme se do tvorby nového územního plánu Otrokovic!

24.11.2012 21:26
Vážení přátelé,

navazujeme na informaci, která byla zveřejněna jak v Otrokovických novinách , tak na webových stránkách města. https://www.otrokovice.cz/newdokumenty/uredniDeska/ruzne/121112-652.pdf
V současné době je zahájen důležitý proces, který ovlivní tvář Otrokovic na mnoho let. Zpracovává se nový územní plán Otrokovic, který vymezí funkční využití ploch v intravilánu města Otrokovice. Bude se rozhodovat např. na kterých plochách bude možná nová výstavba, kde bude zelená plocha, kde bude povolen rozvoj průmyslové činnosti , kde budou plochy pro rekreaci a sport ap. V tuto chvíli, kdy probíhá první etapa procesu tj. projednání návrhu zadání Územního plánu Otrokovic ,má možnost veřejnost uplatnit svoje připomínky a návrhy k tomu, jak by měl územní plán vypadat.
Prosíme Vás , aby jste se s návrhem zadání seznámili a uplatnili svůj názor názor písemnou formou do 12. prosince 2012 na Městský úřad Otrokovice, odboru rozvoje a správy majetku, oddělení rozvoje a územního plánování, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.
 Máme nyní možnost formulovat své občanské priority. Váš názor bude podkladem pro zpracovatele územního plánu (bude to nějaký architekt vybraný městským úřadem). Současná verze územního plánu je dostupná na stránkách města  https://www.otrokovice.cz/newWebOtr/uzemniPlan/seznamUP.aspx
Naše sdružení bude formulovat požadavky na doplnění zadání pro návrh Územníhom plánu. Jsme ochotni zapracovat i Vaše podněty,které můžete poslat na osotrokovice@seznam cz. Informace k problematice budeme průběžně rovněž uvádět na našich stránkách (www.zivotniprostrediotrokovic.webnode.cz).
Uvítáme, pokud tuto výzvu pošlete všichni dál v okruhu svých přátel a známých, kterým není jedno v jakých Otrokovicích budeme žít, jak budou žít naše děti.

Děkujeme.

S pozdravem "Za lepší životní prostředí v Otrokovicích"

ing. Jaroslav Bořuta , CSc.
předseda o.s.


 

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.