Sousedská prosba aneb apel na zastupitele Napajedel

28.11.2015 16:29


Zástupce našeho sdružení (JB) se účastnil dne 25.11.2015 zasedání zastupitelstva města Napajedel za účelem přednesení sousedské prosby v záležitosti sklad IMMO Sygnum. Sousedská prosba měla přiblížit zastupitelům, jak problém vidí lidé z Otrokovic.

O tom ,zda smí v části diskuse zástupce sdružení vystoupit ,nechala paní starostka ing. Brabcová hlasovat. Většinou 1 hlasu bylo vystoupení schváleno. Díky všem zastupitelům Napajedel, kteří hlasovali pro. Projevili dobrou vůli a to není věc zdaleka běžná.

Obsah sousedské prosby viz. níže.


Sousedská prosba.

Vážení zastupitelé

 obracím se na Vás se sousedskou prosbou, neboť ve Vašich rukou je osud některých občanů Otrokovic.

Návrh nového územního plánu Napajedel  v navržené podobě velmi negativně ovlivní život řady občanů Otrokovic. Tento posouvá plochu pro průmyslovou výrobu a sklady až na  samou hranici katastrálního území Otrokovic  (70 m od nejbližší zástavby) .Otvírá tak možnost výstavby megalomanského skladu o rozloze 4 ha.

Návrh nového územního plánu Napajedel   ve své aktuální podobě je "nepřátelský " akt a narušuje tak, dlouhodobě korektní soužití občanů Otrokovic a Napajedel.

V čím zájmu dojde  k nevratnému záboru a znehodnocení zemědělské půdy? 

V čím zájmu dojde ke znehodnocení životního prostředí a nemovitostí občanů v návazné zástavbě?

Odpověď je nasnadě.  V zájmu upřednostnění zisku firmy pana Sieklíka. 

Je použito typické schéma.
Nákup levné zemědělské půdy s následnou řeměnou na stavební plochu.

Umíme si odpovědět na otázku?

Proč není zvolena varianta výstavby skladu bez dalšího záboru zemědělské půdy ?

Např.          
Výstavba v již existujícím průmyslovém areálu např. Toma a.s., kde jsou dostupné plochy a z našich daní bylo investováno 100 mil Kč.  do vjezdu mimo město?

Např.        
Výstavba v  již existující průmyslové zóně Holešov , do které bylo investováno z veřejných prostředků ca 2 miliardy.

Odpověď je zase nasnadě. Zisk především, bez ohledu na budoucnost.

Pokud se budou v praxi akceptovat takové  postupy, tak udržitelný rozvoj bude stále jen prázdná fráze.

Kdo z nás by mohl být pyšný na to, že místo pole, které přirozeně dělí katastrální území, zanecháme po sobě našim potomkům zohyzděnou krajinu obrovským skladem?

S odkazem na hodnotu korektních vztahů mezi Otrokovicemi  a  Napajedly,

s odkazem na přesvědčení, že se umíte podívat dopředu a zachovat si zdravý selský rozum, Vás žádám o zamítnutí návrhu  nového územního plánu Napajedel   v části týkající se posunu plochy výroby
a skladů na hranici katastrálního území Otrokovic.

Možná jsem naivní, ale má víra v tento apel vychází z přesvědčení, že všichni snad ještě nejsme "prolobovaní"  a vyznáváme hodnoty jako je respekt a úcta k sousedovi.

Děkuji za pozornost. Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.