Stanovisko našeho spolku bylo akceptováno Krajským úřadem. Záměr Areál Toma odpady- Otrokovice bude posuzován dle zák.č.100/2001 Sb.

24.02.2016 19:01

 

Závěr Zjišťovacího řízení:

 

posuzovaný záměr může mít významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Znění Zjišťovacího řízení je dostupné na stránkách města.

Náš spolek bude aktivně vstupovat do následných řízení.

JB

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.