Stanovisko občanského sdružení k informaci o projektu bioplynová stanice

23.07.2011 19:53

Dobrý den pane Malíku,

na jednání našeho sdružení jsme Vámi zaslané podklady prodiskutovali. Jedná se o rámcové informace, které neumožňují zaujmout finální stanovisko. Ikdyž některé údaje ( vzdálenost, kapacita ,zpracovávané produkty) byly korigovány oproti minule prezentovaném záměru, hlavní problém zůstává tj. že realizace je uvažovaná do již průmyslově velmi exponovaného prostoru s kumulovanými negativními dopady na obydlenou zónu. Nový zdroj emisí tuto již špatnou situaci jen zhorší.
Při našem jednání jste zmínil možnost obdobný provoz zhlédnout. Pokud toto ještě platí , rádi bychom se podívali.
S pozdravem

Jaroslav Bořuta
předseda o.s.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.