Stop holinám-Strategie trvale udržitelného rozvoje ploch se vzrostlou zelení v intravilánu města Otrokovice s důrazem na "ostrovy občanské pohody"

29.12.2013 19:08

Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích navrhlo v rámci strategického plánu rozvoje Otrokovic tento projekt:

 

 

Zábránění postupného vzniku holin na místech v intravilánu města, kde je v současné době vzrostlá zeleň (stromy).

Cíl: Zábránění postupného vzniku holin na místech v intravilánu města, kde je v současné době vzrostlá zeleň (stromy). Přeměnit současný trend redukce ploch se vzrostou zelení na  revitalizaci a extenzi . tzv. „ostrovů občanské pohody“

Současný stav: Otrokovice nemají koncepci  udržitelnosti rozvoje ploch se vzrostlou zelení.

Dochází k redukci ploch se vzrostlou zelení z různých partikulárních zájmů. Nástrojem je jednak nekoncepční salámová metoda práce s územním plánem a aplikace systému mýtin, tj. že k výsadbě nových stromů dochází většinou až po předchozím vykácení stávajících stromů , čím celá jedna generace obyvatel je o vzrostlou zeleň v dané lokalitě ochuzena. Takto je ohrožena v budoucnosti celá řada lokalit v Otrokovicích . Není zpracována koncepce integrovaných opatření pro minimalizaci hlukového a prachového zatížení občanských zástaveb ve vztahu k funkci vzrostlé zeleně. Příklady „ostrovů občanské pohody“rekreační areál Štěrkoviště, areál lesoparku a sportovišť u městského koupaliště, přístaviště, sportovní areál Trávníky, lesopark sídliště Štěrkáč.V těchto lokalitách dosahuje nová výsadba jen ca 10 až 30% v porovnání se vzrostlou zelení.

 

Aktivity:

 

1.Vyhodnocení  stavu zeleně v ostrovech občanské pohody vč. formulace jejich základních funkcí (03-05/2014)

2.Vybudování řešitelských struktur typu (02-03/2014)

2.1 město-podnikatelská komunita

2.2 město-občanská veřejnost

 

Výstupy:

 

1 . Formulace cílového stavu v kontextu  strategie udržitelného rozvoje ploch se vzrostlou zelení (04-06/2014)

2.    Implementace základních požadavků vytvářejích podmínky pro realizaci strategie udržitelného rozvoje ploch do  nového územního plánu (05-07/2014)

3.  Praktická realizace strategie (od 06/2014) tj. realizace systému výsadby nových stromů a ošetření vzrostlých.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.