Stop likvidaci zelených pásů-Strategie trvale udržitelného rozvoje ploch se vzrostlou zelení v intravilánu města Otrokovice s důrazem na zelené pásy kolem průmyslových zón.

29.12.2013 19:59

Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích navrhlo v rámci strategického plánu rozvoje Otrokovic tento projekt:

 

Cíl: Zábránění postupného vzniku holin na místech zbytku zelených pásů kolem průmyslových zón. Přeměnit současný trend redukce zelených pásů se vzrostlou zelení kolem průmyslových zón  na jejich  revitalizaci a extenzi .

Současný stav: Otrokovice nemají koncepci  udržitelnosti zelených pásů kolem průmyslových zón..

Dochází k redukci ploch se vzrostlou zelení v zelených pásech z různých partikulárních zájmů. Nástrojem je jednak nekoncepční salámová metoda práce s územním plánem a aplikace systému mýtin, tj. že k výsadbě nových stromů dochází většinou až po předchozím vykácení stávajících stromů , čím celá jedna generace obyvatel je o vzrostlou zeleň v dané lokalitě ochuzena a vystavena negativním vlivům průmyslových zón.. Takto je ohrožena v budoucnosti celá řada lokalit v Otrokovicích . Není zpracována koncepce integrovaných opatření pro minimalizaci hlukového a prachového zatížení občanských zástaveb ve vztahu k funkci vzrostlé zeleně. Příkladem zdevastovaných zelených pásů je areál Tomy a.s.

Zelené pásy kolem Barumu Continental působí symbolicky, jejich praktický význam se blíží nule.

 

Aktivity projektu:

1.Vybudování řešitelských struktur typu (02-04/2014)

1.1 město-podnikatelská komunita

1.2 město-občanská veřejnost.Vyhodnocení  stavu zeleně v zelených pásech kolem průmyslových zón.

 

 

Výstupy projektu:

 

1 . Formulace cílového stavu zelených pásů v kontextu  strategie udržitelného rozvoje ploch se vzrostlou zelení (04-06/2014)

2.    Implementace základních požadavků vytvářejích podmínky pro realizaci zelených pásů v rámci strategie udržitelného rozvoje ploch do  nového územního plánu (05-07/2014)

      3.  Praktická realizace strategie (od 06/2014) tj. realizace systému výsadby nových stromů a ošetření vzrostlých.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.