Stop megaskladům - pomoc občanům- otevřený dopis zastupitelům Otrokovic

19.10.2015 22:32

Vážení zastupitelé,

obracíme se na Vás  s žádostí o pomoc v záležitosti schvalování nového územního plánu Napajedel (úzpn).

 Jistě je Vám známo, že návrh předmětného úzpn předpokládá posun průmyslové zóny až na samou hranici katastru Otrokovic v části Kvítkovice-Nivy.

 Máme za to, že takový stav není pro občany Otrokovic a i město samotné akceptovatelný.  Průmyslová zástavba   na hranici katastru ovlivní velmi negativně  mj. vizuální ráz krajiny.

Daná lokalita  na navazující  straně katastru Otrokovic byla a je specifikována jako lokalita pro rozvoj  občanské zástavby.  Občané, kteří investovali do stavby rodinných domů v dobré víře, že jde klidnou lokalitu navazující na plochy určené k zemědělským účelům, dostanou „ránu pod pás“.

 Vizuální znehodnocení jižního horizontu obludnými budovami typu velkoskladů, nutně povede ke znehodnocení individuálních investic občanů, potažmo i města.

Jde na vrub reprezentace města Otrokovic, že nedokázala dospět k sousedské dohodě s Napajedly, která by předcházela stavu, který nyní hrozí.

Vždyť přirozenou hranicí, kde by se měla průmyslová zóna Napajedel zastavit je spojovací cesta mezi E55 a "Starou Malenovskou" Tento stav by zajišťoval rozumný odstup průmyslové zóny od občanské zástavby.

 

Nyní je poslední možný moment, aby  se zastupitelé  v rámci projednávání úzpn rázně postavili za zájmy občanů Otrokovic a pomohli zvrátit nebezpečí.

Dne 9.11.2015 (pondělí) v 15 h v budově kina Napajedla Na Kapli č.459 se uskuteční veřejné projednání návrhu územního plánu Napajedla

Vážený pane zastupiteli, velmi naléhavě Vás žádáme, aby jste se v rámci svých možností  angažoval v předmětném problému. Jako žádoucí vidíme  aktivity zaměřené zamítnutí změny vedoucí k posunu průmyslové zóny:

1.       Využít osobních kontaktů na jednotlivé zastupitele Napajedel

2.       Uplatnit  vliv skrze jednotlivé „sesterské politické strany“

3.       Iniciovat společné jednání zastupitelů Otrokovic a Napajedel

4.       Osobní iniciativou kontaktovat občany Otrokovic a vysvětlovat, jak je důležité, aby se do projednání úzpn sami zapojili

5.       Vaše osobní účast na veřejném projednávání úzpn a podání individuálních námitek

6.       Podpořit možnost zveřejnění výzvy k zapojení  občanů Otrokovic do veřejného projednání na webových stránkách města 

7.       Podpořit možnost zveřejnění výzvy  k zapojení  občanů Otrokovic do veřejného projednání  ve vysílání městské TV 

8.       Podpořit zapojení sítě městských „informátorů“ k šíření tištěné výzvy k občanům Otrokovic   k zapojení do veřejného projednání

9.       Městem zajištěnou přepravu občanů  (autobus) do místa projednávání

10.   Další Vaše individuální náměty.

 

Prosíme o Vaši zpětnou vazbu  ,ve kterých z doporučovaných aktivit jste ochotný se aktivně zapojit.

Času  je skutečně  již málo!

 

Naše sdružení se do veřejného projednání  úzpn aktivně zapojuje vč. vysvětlovací kampaně mezi občany. Spojme své síly. Jsou momenty, kdy lze jednoznačně prokázat náš vztah k zájmům  občanům a města. A tento případ je jedním  z nich.

 

Děkujeme  jménem současné i budoucích generací.

 

S pozdravem „ Za lepší životní prostředí v Otrokovicích“ (ale i v Napajedlech)

 

Ing. Jaroslav Bořuta , CSc.

Předseda o.s.                                                              Otrokovice 19.10.2015

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.