Toma a.s. se nevzdává kontraverzních podnikatelských záměrů s potenciálně negativním dopadem na životní prostředí ( drtička odpadů, spalovna vodárenských kalů)

31.03.2013 11:43

Z veřejně dostupným zdrojů plyne, že Toma a.s. i nadále plánuje výstavbu spalovny vodárenských kalů. Záměr má "krycí" název :Termické zpracování odvodněných kalů z ČOV Otrokovice". V souvislosti s předmětným záměrem požádala Toma.a.s. o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby do 18.3.2015. Dle našeho názoru by platnost územního rozhodnutí něměla být prodlužována, neboť se v současné době tvoří nový  územní plán Otrokovic.

 

Dalším velmi aktuálním záměrem je vybudování zpracovny plastových odpadů v areálu Tomy a.s. .Základní součástí zamýšlené technologie, je drcení odpadů. Kontraverznost záměru plyne zejména z malé vzdálenosti mezi drtírnou a občanskou zástavbou . Drcení je zdrojem intenzivního hluku. Nejvíce jsou ohroženi obyvatelé kolem Tř. T. Bati (zejména v části mezi "bunkrem a Štěrkáčem). Občanské sdružení "Za lepší životní prostředí v Otrokovicích" uplatnilo prostřednictvím svého zastoupení v komisi pro životní prostředí zásadní námitku proti předložené hlukové studii.

V současné době bylo ukončeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. Toma a.s. oznámila změnu charakteru vstupních surovin.

Předmětný záměr bude ze strany našeho o.s. velmi pozorně monitorován.

 

JB

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.