V případu skládka Chýně intervenovalo naše sdružení zástupce ochránkyně lidských práv

06.04.2015 19:09

 

Dobrý den pane doktore,

 

reaguji na pořad ČT o poměrech v Hostivicích. Je to něco neuvěřitelného a ikdyž žiji na druhém konci republiky, nedá mi to nereagovat.

V analytické části Vašeho stanoviska jste přesně charakterizoval "zrůdnou" situaci, ke které to nechaly správní orgány dojít. Váš závěr (doporučení) mi však připadá velmi defenzivní. Odkaz na spolehnutí se na politiky a nedej bože na zákonodárce, není řešení pro příštích 5 let. 

Není možné v dáné chvíli podat trestné oznámení ,které by vedlo k předběným opatřením, tak aby protiprávně jednající subjekty se nemohly vyvázat z možností náhrad vzniklé škody? Je zřejmé, že pokud by došlo k anulaci rozhodnutí Stavebního úřadu a následně k příkazu uvedení do původního stavu, tak  Frýdl firmu zlikviduje.

Není možné podat trestní oznámení na konkrétní původce rozhodnutí stavebního úřadu? Zjevně se pan. ing.Budil tváří vysmátý.

Doporučoval by jste samosprávě formulovat trestní opatření?

Určitě by jste dostupné podklady S Vaším stanoviskem měli předat na vedení Krajského úřadu, s žádostí , aby s konečnou platností rozseklo šílený personální propletenec stavebních úřadů.  Těch pár minut na obrazovce stačilo k tomu, aby ved. úřadu ing. Budil prokázal buď absolutní ignorantsví nebo amatérismus. A je k nepochopení, že jeho bezprostřední nadřízený to dávno nerozpoznal (nebo v horším případě ani nechtěl). 

Víte stále si kladu otázku, zda přijetím zákona o státní službě nekonzervujeme ve správě  "všeho shopné " úředníky typu ing. Budila. Moje skepse vycházi z reálné praxe.

Velmi se přimlouvám, aby jste svojí autoritou pomáhal v předmětném případu až do konce.

Děkuji.

S pozdravem  

 

Ing. Jaroslav Bořuta, CSc.

předseda o.s.

 Za lepší životní prostředí Otrokovic

 

Odpověď

Zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislav Křeček V Brně dne 18. března 2015 Sp. zn.: 1483/2015/VOP/JBV

 Vážený pane předsedo,

 děkuji Vám za vyjádření k případu skládky Chýně, který byl v nedávné době medializován v pořadu České televize „Nedej se plus“. Souhlasím s Vámi, že v tomto případě došlo k závažnému pochybení především Městského úřadu Hostivice jako příslušného stavebního úřadu. Právě proto jsem vůči tomuto úřadu uplatnil v dané záležitosti již druhou sankci dle zákona o veřejném ochránci práv1 . Pro doplnění uvádím, že v současné době je šetření, v rámci něhož jsem hodnotil postup úřadů v předmětné věci, již ukončeno. V rámci sankce jsem o případu informoval veřejnost prostřednictvím tiskové zprávy. Zároveň jsem výsledek šetření sdělil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V minulosti moji předchůdci v rámci sankce upozornili na tuto záležitost Ministerstvo pro místní rozvoj jako ústřední orgán státní správy v oblasti stavebního práva. Zároveň byl případ medializován v pořadu „Případ pro ombudsmana“. Přes ukončení šetření kauzu dále sleduji a prostřednictvím právníků Kanceláře veřejného ochránce práv jsem v kontaktu s osobami, které se na mě, resp. na veřejnou ochránkyni práv, v této záležitosti v minulosti obracely. Domnívám se, že moje současná role v daném případu spočívá především v upozorňování na tuto kauzu (viz vystoupení v pořadu České televize nebo informace na facebookových stránkách ochránce). Nevylučuji však, že se v budoucnu do případu opět nezapojím formou nového šetření, z něhož případně může vzejít i návrh na zahájení trestního stíhání.

 

 S pozdravem JUDr. Stanislav K ř e č e k v. r. (dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

 

Vážený pan Ing. Jaroslav Bořuta, CSc. předseda Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o. s. tř. Spojenců 717 765 02 Otrokovice osotrokovice@seznam.cz Údolní 39 602 00 Brno tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.