V únoru jsme měli v Otrokovicích 19 "smradlavých dnů! Jak dlouho to ještě bude trvat?

12.03.2019 22:08


V  Otrokovických novinách jsem položil řečníckou otázku
.Co budeme muset čichat v roce 2019? Zřetelnou odpověd dávají aktuální 
údaje o výskytu obtěžujících zápachů uvedené v grafech.

C    

                                                                                                                                                                            Pro vyhodnocení byla použita  hlášení občanů o výskytu obtěžujícího zápachu , které byly podávány elektronickou formou. Čísla jsou výrazně nelichotivá,vždyť v únoru bylo zanamenáno celkem 19 "smradlavých" dní a zaznamenán výrazný nárust stížností. Budiž to důrazné memento ke zvýšené aktivitě odpovědných úředníků a politické reprezentace. Na základě občanských hlášení za r.2018 podal náš spolek v lednu stížnost na porušování zákona č. 201/2012 Sbo ochraně ovzduší a požádal o aktivní a bezodkladné řešení problému. Stížnost jsme směřovali na Českou inspekci životního prostředí a Krajský úřad Zlín. Česká
inspekce životního prostředí následně provedla 28. února kontrolu v kafilérii. Asi uhádnete s jakým výsledkem. Cituji: "Kontrolou nebylo zjištění porušení zákona č.76/2002 Sb. o intergrované prevenci a omezování znečištění,zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší......"A tak hra na slepou bábu pokračuje. Kontrolní orgány nemají problém a smradlavý teror pokračuje ( zrovna ve chvílích kdy píši tyto řádky venku řádí kafilérní smradlavé cunami). Je třeba v  "nátlaku" na řešení vytrvat. Počítáme s podporou veřejnosti minimálně formou hlášeními  výskytu zápachu na tp://www.otrokovice.cz/problematika-zapachu-elektronicke-hlaseni/ms-10651/p1=10651.  Všichni očekáváme nápravná opatření, která budou souviset s výsledky provedených měření kvality ovzduší. S těmito budou občané seznámeni na veřejném projednání30.dubna.Přjďte všichni kdo můžete a vyjádřete svůj názor.                                                                                             
                                                                                                                                                                                   Méně Méně "smradlavých požitků " v jarních měsících přeje   

Ing. Jaroslav Bořuta,CSc. , 
předseda spolku                                                                                      
         


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.