Veřejné projednání návrhu č.3 změny územního plánu Otrokovic (vč. vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj a životní prostředí)

02.01.2023 20:34

V pondělí 2.1.2023 proběhlo veřejné projednání návrhu č. 3 změny územního plánu v Otrokovicích vč. souvisejících dokumentů (vyhodnoceni vlivu na udržitelný rozvoj a životní prostředí). Jednání s přehledem řídila Mgr. Anna Liberová. Jednotlivé změny (celkem je jich 74) postupně a  srozumitelně komentoval a na dotazy reagoval zpracovatel návrhu změny Ing.arch. Martin Špiller.  Za předkladatele návrhu byla účastna paní starostka Bc. Hana Večerková DiS, která doplňovala komentář. Předmětná změna územního plánu je popsána na celkem 200 stranách dokumentů.

https://otrokovice.cz/zmena-c-3-uzemniho-planu-otrokovice/d-23215

Uplatnění stanovisek, námitek, připomínek a vyjádření, je možné do 09.01.2023 včetně.

 

Územní plán města je základním dokumentem, od kterého se odvíjí současná a budoucí nejen tvář Otrokovic, ale zejména životní prostředí. Je proto  s velkým podivem, že zájem veřejnosti byl „limitně se blížící nule“ (vedle zástupkyně jednoho žadatele o změnu ÚP, veřejnost zastupoval jen spolek Za lepší životní prostředí v Otrokovicích). Při nezájmu o změny v územního plánu může dojít k velkému překvapení, co se to v našem sousedství, ulici a městě děje. A to nemluvím o potenciálním údivu vlastníků pozemků.                                                                                                                         Pochvalu za účast si zaslouží zastupitelé Mgr. Pavel Černošek (ČSL) a MVDr. Stanislav Mišák (ČSSD). Nemohu se ubránit otázce: „Kde pak bylo 20 ostatních zastupitelů?“  Vždyť budou o změně územního plánu hlasovat. Promarnili možnost profesionální konzultace se zpracovatelem (osobně jsem skeptický s jejich detailním seznámením se s 200 stranami dokumentace). Na závěr byla diskuse spojená s nízkou účastí veřejnosti. Jeden z účastníků se kriticky zmínil o komplikovanému přístupu k informaci o konání veřejného projednávání změny ÚP. Za spolek Za lepší životní prostředí v Otrokovicích padl návrh na zavedení on line aplikace, která by zájemce upozornila na specificky vybrané informace z městského webu . Zástupce spolku rovněž vyzval k řešení současné situace , kdy vlastníci pozemků nejsou v řízeních o ÚP informováni o změnách dotýkajících se jejich pozemku. Tito jsou v současné době nuceni sledovat informace na úřední desce.

Závěrem: My občané máme ještě týden na seznámení s návrhem změny č.3 ÚP a vyjádřit svůj názor.

Ing. Jaroslav Bořuta, CSc.    předseda spolku                                 Otrokovice 2.1.2023

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.