Výzva-Občané Otrokovic se mohou zapojit do aktualizace zásobníku projektových záměrů, který je součástí Integrovaného strategického rozvojového plánu města Otrokovice 2014-2023

11.06.2015 19:56

Výzva-Občané Otrokovic se mohou zapojit do aktualizace zásobníku projektových záměrů, který je součástí Integrovaného strategického rozvojového plánu města Otrokovice 2014-2023. (dokument je přístupný na https://otrokovice.cz/integrovany-strategicky-rozvojovy-plan-mesta-otrokovice-2014-2023/ms-3766/p1=3766).

Nové náměty související s rozvojem města zasílejte na Městský úřad Odbor rozvoje města do 15.9.2015. Máte příležitost se spolupodílet na budoucnosti našeho města.

Ing. Jaroslav Bořuta, CS.,  Občanské sdružení  Za lepší životní prostředí v Otrokovicích.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.