Zachování zeleného pásu kolem areálu Toma a.s je v ohrožení - Obaly Morava a.s. oslovily spolek Za lepší životní prostředí Otrokovic

08.02.2016 21:58

Náš spolek usiluje o zachování a extenzi ochranných zelených pásů kolem průmyslového areálu Toma a.s.. Tento záměr jsme uplatnili i v rámci přípomínek k návrhu nového územního plánu . Bohužel zelený pás byl z převážné části na východní straně z návrhu územního plánu vypuštěn. Náš požadavek na změnu byl jen zčásti akceptován a zapracován do návrhu , tj. dělící zelený pás byl znovu navržen  jen  v oblasti navazující na výrobní a administrativní objekty Obaly Morava a.s..

 

Obaly Morava a.s. požádaly náš spolek o jednání . Toto se uskutečnilo dne 8.2. 2016 v sídle Obaly Morava a.s.. Za náš spolek se zúčastnili ing. Bořuta J.,CSc., p. Filip Šimek,  za Obaly Morava a.s. jednali mj. p. Martin Řehořík , Mgr. Markéta Vojtášková a ing. Karel Šaur.

Obaly Morava a.s. informovaly , že mají zájem o úpravu (modifikaci) zeleného pásu  a realizaci technických opatření tak, aby byla naplněna reálná ochranná funkce pásu a zároveň se otevřela možnost dokončení schvalování staveb, u nichž není jejich umístění v souladu s územním plánem.

Na jednání bylo dohodnuto, že Obaly Morava a.s připraví v písemné podobě popis projektu ( vybudování a osázení ochranného valu, zvukoizolační stěny vč. principu garancí na provedení). V návaznosti na to, spolek posoudí návrh, provede konzultace s občany v dotčené oblasti a zaujme finální stanovisko.

Zapsal JB.

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.