Zápach upozornil na nebezpečné odpady!

24.08.2012 21:45

Občané Otrokovic se na naše sdružení v uplynulém týdnu obraceli s dotazy, co je zdrojem zápachu šířícího se z areálu Tomy a.s..

Ukázalo se, že toto nepříjemné zatížení životního prostředí souvisí se zahájením výstavby nového závodu Mitas. Při budování příjezdové panelové silnice na staveniště, se na pozemku Tomy a.s. odkryla černá skládka koželužských odpadů. Dle  naší fotodokumentace (viz fotogalerie), se jeví, že mezi odpady jsou chromočiněné postružiny, které jsou zařazeny mezi nebezpečné odpady. Tyto odpady jsou nebezpečné zejména z pohledu potenciální kontaminace spodních vod. Problém je umocněn bízkostí Štěrkáče, který je vzdálen jen několik desítek metrů.

Kontaktovali jsme zástupce a.s. Mitas ing. R. Mačáka a ved. odboru životního prostředí  ing. Zakopala. Bylo nám sděleno, že na základě stížnosti jedné občanky Otrokovic,byla již na  místě provedena kontrola a společnost Toma  provede odstaranění odpadu do konce tohoto měsíce. Ekologické zátěže minulosti areálu Tomy se objevují a je otázka jakých dalších překvapení se můžeme dočkat.

Pravomocné rozhodnutí o povolení výstavby nového závodu Mitas bylo vydáno 3.8.2012. Přibližně v průběhu  měsíců srpen až říjen bude provedena navážka zeminy na místo staveniště. Přístupová cesta vede kolem garáží u Štěrkoviště. Ve zmíněném období bude na této cestě velmi intenzivní provoz těžkých nákladních automobilů.

JB

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.