Zastupitelé města podpořili názor občanů Otrokovic a zamítli změnu územního plánu.U koupaliště se zatím stavět nebude!Občanská společnost má v Otrokovicích zelenou!

15.12.2011 19:52

Děkujeme všem ochotným sympatizantům a podporovatelům našeho sdružení za projevené úsilí a angažovanost ve věci záchrany lesního porostu u koupaliště.

Hlas lidu dostal vyslyšení od zastupitelů, kteří jednoznačným způsobem tj. téměř všemi hlasy z přítomných (jen jeden byl proti) zamítli pokus o proměnu plochy lesního porostu na stavební pozemky. Patří jim za to díky. Zvláště za stavu, kdy se začaly objevovat falešné informace o tom, že pokud se nebudou stavět domky u koupaliště, tak v Otrokovicích nebude vystavěn krytý plavecký bazén.

Záchrana lesního porostu však není konečná. V rámci zpracování nového územního plánu Otrokovic, který má být hotov v r. 2014, může dojít k přehodnocení stavu. Naše občanské sdružení bude tento proces pečlivě sledovat a informovat občany. Doufáme i nadále v podporu Vás občanů.

 

Děkujeme.

Jaroslav Bořuta

předseda sdružení

 

Níže přikládáme stanovisko sdružení , které bylo předneseno na veřejném zasedání zastupitelstva dne 15.12.2011

Vážení přítomní, dovolte mi, abych zde prezentoval stanovisko občanského sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích na předmětný návrh změny územního plánu.

 

I

V podstatě jde o to, zda máme pro budoucnost zachovat poslední rozsáhlou a souvislou plochu s funkcí lesního porostu navazující na občanskou zástavbu na Baťově. Tato plocha představuje jediný prvek ekologické stability v dané části Baťova.Na pořadu dne je řešení standardního dilema plynoucího ze dvou hodnotových světů:      peníze versus životní prostředí.

Potenciální změna využití dané plochy představuje významný zásah do ÚP.

Dle našeho názoru není možná v současné době žádná rozsáhlá změna ÚP  bez odpovědného vyjasnění otázky :

 

 „Jaké Otrokovice vlastně chceme do budoucna mít?

 

Dnes je zřejmé, že jednoznačnou odpověď nemáme a je před politickými reprezentacemi velká výzva .

A to otevřít poctivou diskusi s občany na téma rozvoje Otrokovic.

 Jak dalece chceme  čelit přibližovaní a zintezivňování průmyslové činnosti na hranicích s občanskou zástavbou ?

Rozvoj jakého průmyslu chceme v Otrokovicích preferovat?

Chceme , aby se Otrokovice staly centrem pro zpracování odpadů ?

Chceme prohlubovat již aktuálně neúnosnou situaci v zamořování našich obydlí zápachem?

Jaká konkrétní vyvážená opatření na straně ochrany životního prostředí a občanů před průmyslovými exhalacemi budeme přijímat?

My občané odpovědi na takové otázky zatím nenacházíme.

S těmito otázkami úzce souvisí urbanistická koncepce města a návazně tedy i územní plán.Bohužel explicitně vyjádřená ucelená  urbanistická koncepce města dnes neexistuje ( není k dispozici).

Jsme přesvědčeni, že v kontextu výše uvedeného, nelze odpovědně odůvodnit schválení návrhu změny územního plánu, která redukuje rozlohu lesního porostu v imisemi zatěžovaném území Baťova.

 

Závěrem  tedy mohu jen opakovat jako  zástupce veřejnosti námitku, která byla uplatněna v rámci správního řízení .Změna č. 27 ÚPN SÚ Otrokovice  je v rozporu se zájmy občanů Otrokovic a aktuálními dokumenty územního rozvoje. Předmětná změna má negativní dopad na životní prostředí a neodpovídá elementárním zásadám rozvoje moderního průmyslového města.

Žádám Vás vážení zastupitelé, aby jste  návrh předmětné změny územního plánu  zamítli.

V případě revokace této změny v budoucnu, vidíme poctivé řešení v uspořádání místního referenda, ke kterému se naše sdružení hlásí.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.