Zastupitelé rozhodli odpovědně-odmítli prodej pozemku parc. č. 127 v Kvítkovicích do rukou soukromého investora

27.04.2014 20:04


Na 22.  řádném zasedání zastupitelstva Otrokovic byla zamítnuta žádost soukromého investora o koupi městského pozemku v Kvítkovicích. Soukromý investor chtěl odkoupit pozemek v souvislosti s výstavbou velkého skladovacího areálu, který by zasahoval i do katastru Otrokovic. Je to malý dílčí úspěch občanů Kvítkovic, kteří vyjadřují odmítavý postoj k vybudování ohromné haly „za humny“ občanské zástavby.


Není však ještě zažehnána hrozba vybudování velkého skladového objektu na samotné hranici katastru Otrokovic. Je třeba trvalého tlaku občanské veřejnosti na představitele města, aby všemi dostupnými prostředky tomuto zabránili. Náš občanský spolek otevřeným dopisem zastupitelům a průběžnými osobními kontakty se snaží napomoci.


O situaci budeme průběžně informovat.

Jaroslav Botřuta

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.