Zdraví občanů Otrokovic žijících na ul. Napajedelská je ohrožováno- aktuální měření hluku z dopravy prokázalo překročení hygienických limit.

29.09.2016 19:44

Ze sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 11.8.2016 plyne, že měřění hlukového zatížení občanské zástavby na referenčním místě na Napajedelské ulici prokázala překročení hygienických limitů jak pro noční, tak denní dobu. Ze sdělení dále plyne, že Ředitelství dálnic a silnic  ze zákona  č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví příkročí ke zpracování hlukové mapy na celé ulici a realizuje nápravná opatřením.

Do realizace nápravných opatření znamená každé další (byť nevelké) navýšení dopravního zatížení lokality hazard se  zdravím lidí.

Je nutno podtrhnout, že celá akce (měření hluku a komunikace s KHS ) byla iniciována jedním z obyvatelů na ulici Napajedelská, který nám poskytl sdělení KHS. Je to důkaz, že občanské aktivity nemusí být marné.

 Zároveň však nemůžeme nezmínit,že iniciace takových monitorovacích aktivit patří do očekávaných služeb města občanům. O vývoji záležitosti budeme dále informovat.

JB

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.