Zrada na občanech byla dokonána! Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ se přezíravě postavil k požadavku občanů!

09.03.2015 08:30

Dne 3.3.2015 ukončil Odbor životního prostředí a zěmědělství Krajského úřadu zjišťovací řízení k záměru výstavby gigantického skladu pneumatik v blízkosti občanské zástavby Kvítkovic závěrem, že není třeba záměr posuzovat dle zákona č.100/2001sb. Tedy, že gigantický sklad neovlivní významným způsobem životní prostředí v okolí skladu. To je však v přímém rozporu se stanovisky, které úřad obdržel ze strany veřejnosti. Celkem byla předána 4 nesouhlasná stanoviska ze strany veřejnosti (vč. podpisů 132 občanů).

Stanovisko požadující posouzení záměru dle zákona č.100/2001 sb. předalo i město Otrokovice.

Vedle toho, že nebyly korektně pořádány všechny věcné připomínky, Odbor životního prostředí a zemědělství fatálně selhal, co by orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je ochrana veřejného zájmu.

Rezignoval ná možnost svého aktivního zapojení doporučením návrhu alternativního řešení. V daném případě se nabízelo využití průmyslové zóny Holešov. Tato ignorace ochrany veřejného zájmu ukazuje na 2  potenciální možnosti:

a) Odbor životního prostředí a zemědělství systémově nenaplňuje dikci zákona č.100/201 sb., tím ,že nevystupuje aktivně v rozsahu, který předmětný zákon umožňuje

b) Rozhodování jsou ovlivněna "klientelistickými" přístupy

Je na nás veřejnosti si toto nechat řádně vysvětlit.


JB

  

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.