Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Vítejte na našem webu

Vážení spoluobčané a přátelé,
uplynulý rok byl opět rokem zápasu o nezhoršení životního prostředí Otrokovic. Bohužel pokračují akce nevratně poškozující životní prostředí jako je výstavba nových objektů v centru Otrokovic či  v Kvítkovicích.Nadcházející rok je dalším rokem , kdy bude mít možnost sledovat, jak se plní  předvolební sliby nové politické reprezentace. Bohužel je i nadále téměř neustálý zápach v Otrokovicích stále tvrdou realitou (dominantním pachovým znečišťovateli jsou Kafilérie, ČOV a Barum).
V r. 2023 byl občany  registrován  rekordní  výskyt zápachů (přes 400)  s nejvyšší četností u    gumárenských , kafilérních a  zápachů z čistírenských kalů.  
Je smutné a nepochpoitelné, že vedení města a zastupitelé neakceptovali náš návrh, aby problematika zápachu byla obsažena ve Strategickém plánu rozvoje města.
 Všechny volební subjekty slíbily nápravu.Bohužel nás město nepodpořilo v záměru vybudování olfaktomerické laboratoře (na měření zápachu) v rámci UTB ve Zlíně.  Naše některé podněty, které jsme dřívě neúspěšně předkládali zastupitelstvu, konečně jsou realizovány (on line přenosy ze zasedání ZMO vč. online přístupu k podkladům). Vítáme, že se Město  zapojilo do projektu 10 mi. stromů. Míra zapojení byla v r. 2023 stejně jako v r.2021 a 2022 však spíše symbolická  (samozřejmě před volbami). My občané bychom se však měli individuálně zapojovat v rámci svých možností. Pozorně sledujme naše zastupitele a veďme jim účet na téma, "Kdo a co udělal pro lepší životní prostředí v Otrokovicích". Klaďme si otázky : "Kdo prosazuje partikulární zájmy různých lobistů a kdo se zasazuje za zájmy obyvatel města?" v letošním roce budou krajské a senátní volby.    Nebuďme pasivní a zapojujme se do věcí veřejných.  Bohužel po řadě let nedala současná politická reprezentace možnost našemu spolku se aktivně zapojit do práce   komise životního prostředí.
Žijeme jen jednou a  je jen na nás, zda si necháme ukrádat čistý vzduch, vodu a přátelské životní prostředí.

 Přejme si všichni i do roku 2023 , abychom zůstali sebevědomí obyvatelé Otrokovic. Jsou před námi stále nové 

výzvy. Nechť vzájemný občanský respekt naplní naše srdce a přetrvá po celý rok.  

Mějme se rádi.

 

Hlavní aktivity  a výzvy spolku

    Za lepší životní prostředí v Otrokovicích v roce 2023

 

1.   Průběžné sledování a zapojování se do řízení souvisejících s potenciálním vlivem  na životní  prostředí v Otrokovicích.  (územní plánování, stavební aktivity, zdroje znečištění aj.)

 

2.  Zapojení do systematické spolupráce s největšími znečisťovateli za účelem zpracování plánů na omezení negativního vlivu na životní prostředí Otrokovic-aktivní zapojení do projektu eliminace pachové zátěže Otrokovic

3.  Spolek bude i nadále aktivní v řešení projektu Zelené oddělovací pásy v rámci programu strategického rozvoje Otrokovic.   

4. Spolek bude  informovat veřejnost o ekologických aspektech Otrokovic  formou příspěvků do Otrokovických novin (zejména o výskytu zápachu) , na webových stránkach a facebooku.

5. Spolek  bude pokračovat v aktivním zapojení  do akce 10 mil. stromů republice a spolupracovat s městem

 

 

    Otrokovice  28.12.2023  

 

Občanský spolek „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s.“

je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany životního prostředí v Otrokovicích k aktivní činnosti na jeho ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Mimořádné občanské vzedmutí v  případě bioplynové stanice ukázalo, že zapojení občanské veřejnosti do správy věcí veřejných má svůj význam.

To byl také moment, který inicioval lidi zapojené do petičního výboru“ Ne bioplynové stanice v Otrokovicích „ , k založení  občanského sdružení „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, o.s , které bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra.

Tento spolek byl následně transformován na občanský spolek.Jedná se o krok, který by měl nahradit spontánní občanské postoje systematickou prací. Občanský spolek chce vytvořit zpětnou vazbu vedení města v záležitostech ovlivňujících životní prostředí.

Chtěli bychom, aby  naše stránky daly prostor ke svobodné výměně názorů občanů Otrokovic k problémům v oblasti životního prostředí.

Máme zájem o zapojení maximálního počtu občanů do činnosti našeho spolku.

Zájemci se mohou hlasít na emailové adrese : osotrokovice@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 


 

Anketa

Považujete vykácení všech topolů u Dřevnice bez včasné náhradní výsadby za profesionální řešení?

Ne (1 101)
64%

Ano (610)
36%

Celkový počet hlasů: 1711

Nepochopitelné vykácení všech (ca80) topolů na břehu Dřevnice

/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01163-jpg1/
/album/nepochopitelne-vykaceni-stromu-na-brehu-drevnice/dsc01135-jpg1/

Fotogalerie: Sklad pneumatik-došlo ke kontaminaci spodních vod? 21.-23.22017

/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip4-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170228-161156-resized-filip1-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105940-filip2-jpg/
/album/fotogalerie-sklad-pneumatik-doslo-ke-kontaminaci-spodnich-vod-21-23-22017/a20170221-105958-filip3-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Novinky

14.02.2024 19:02

Co jsme museli čichat v roce 2023 aneb je zápach problém Otrokovic anebo ne?

V prosinci minulého roku schvalovalo zastupitelstvo města zásadní dokument Strategický plán rozvoje Otrokovic na období 2024-2034. Důležitou součástí tohoto dokumentu je část zaměřená na zlepšení životního prostředí. Náš spolek se v říjnu 2023 aktivně zapojil do připomínkování tohoto...
13.12.2023 20:25

Odstranění zápachu v Otrokovicích není prioritou.

Tak asi před 2 hodinami jsem se velmi zklamaný a smutný vrátil z posledního jednání zastupitelstva v tomto roce. Na programu byly zásadní dokumenty jako rozpočet na r. 2024 a Strategický plán rozvoje Otrokovic na období...
12.12.2023 20:32

České inspekce životního prostředí shledala náš podnět na zápach v Otrokovicích důvodným-obdrželi jsme sdělení -viz níže

Sdělení   Vážený pane,   dne 13.07.2023 jsme obdrželi podnět na zápach v Otrokovicích s tím, že jedním ze zdrojů zápachu je provoz společnosti N. C. Feed s.r.o. (dříve MAT, spol. s r.o.), se sídlem K. Čapka 1918, 765...
27.10.2023 11:23

Zpracovali jsme a odeslali připomínky k návrhu Strategického rozvoje Otrokovic na období 2024-2034

Občané Otrokovic měli možnost se vyjádřit k návrhu Strategického plánu, který přibližuje představu zpracovatelů na podobu města v následujících 10 letech. Jde jistě o žádoucí a důležitý nástroj k plánovitému rozvoji města. Náš spolek využil příležitost a zpracoval svůj názor...
20.07.2023 23:56

Česká inspekce životního prostředí zareagovala.

 Obdrželi jsme sdělení (viz příloha), že na základě podnětu provedla ČIŽP (oblastní inspektorát Brno)  kontrolu na místě a to v kafilerii a ČOV. Šetření nebylo ještě ukončeno. O konečném závěru budeme informováni. priloha_1217679936_0_Sděleni o neukončeném šetření_N.C.Feed s.r.o.-ČOV...
13.07.2023 08:38

Nesnesitelný zápach v Otrokovicích - Naléhavá veřejná výzva k podpoře občanů Na základě aktuálně neúnosné situace jsme dopisy oslovili ministra ŽP pana Mgr. Petra Hladíka, Ing. Tomáše Augustina ředitele OI ČIŽP Brno a Ing. Janu Káčerovou vedoucí odboru ži

Mgr. Petr Hladík                                                                               ...
19.04.2023 15:01

Rozhodné ne, zaznělo ve vyjádření k záměru Dostavba skladu Sygnum IMMO ve vyjádření podanému na Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a...
02.04.2023 10:28

Další potenciální zhoršení životního prostředí v Kvítkovicích

  Již jen do 14. dubna se mohou občané Otrokovic vyjádřit k záměru „Dostavba skladu SYGNUM IMMO“ v rámci zjišťovacího řízení , jehož účelem je stanovení, jestli má být u záměru provedeno posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Podklady jsou zveřejněny na...
12.02.2023 11:19

Tak jak si vedeme aneb co jsme museli čichat v roce 2022?

15.01.2023 15:57

Podnět spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích shledala ČIŽP důvodným.

Podnět spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích shledala  ČIŽP důvodným. Náš spolek podal dne 17. 9. 2022 podnět na znečišťování ovzduší subjektem Obaly Morava, a.s. k České inspekci životního prostředí v souvislosti s vývinem pachových látek intenzivního charakteru. 12.1.2023 nás...

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka1/a190117-text-jpg1/

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-155725-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka4/a20190123-161226-jpg/

Fotogalerie: Úvodní stránka

/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/leden-page-001-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka5/unor-page-001-jpg/

Fotogalerie: zápach březen

/album/fotogalerie-zapach-brezen/a190412-graf-mesicni-vyhodnoceni-vyskytu-zapachu-brezen2019-page-0001-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Devastační kácení v miniparku na Trávníkách

/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094103-1-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094209-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094238-jpg/
/album/devastacni-kaceni-v-miniparku-na-travnikach/a20190118-094302-jpg/

Anketa

Myslíte, že rozsah kácení vzrostlých stromů v rámci revitalizace miniparku na Trávníkách byl rozumný?

Ne (450)
49%

Ano (466)
51%

Celkový počet hlasů: 916

Naše životní prostředí máme ve svých rukou

/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20170221-105958-filip5-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/f3-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc02427xxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/vyhled-pana-sieklika-2-jpg1/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/snehulak-3-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a20160711-114537-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01075xxxxxx-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/a10-4-2015-hriste-jpg/
/album/fotogalerie-uvodni-stranka/dsc01618-jpg/

Anketa

Uvítali by jste možnost přenosů z jednání zastupitelstva Otrokovic ve vysílání městské televize?

ano (625)
57%

ne (468)
43%

Celkový počet hlasů: 1093

Anketa

Má vedení města důrazně ochránit zájmy občanů Kvítkovic tj. všemi dostupnými prostředky bránit vzniku další průmyslové zóny v blízkosti občanské zástavby Nivy tj. na hranici katastrálních území Otrokovic a Napajedel ?

Ano (684)
44%

Ne (881)
56%

Celkový počet hlasů: 1565

Anketa

Myslíte,že "lokální kmotři" mohou ovlivnit územní plánování v Otrokovicích?

Ano (1 080)
57%

Ne (815)
43%

Celkový počet hlasů: 1895

Anketa

Dbá stavební odbor na zachování architektonické čistoty Společenského domu?

Ano (755)
46%

Ne (898)
54%

Celkový počet hlasů: 1653

Nebezpečná past- pro lovce kešek(objekt vedle "kafilérky")

/album/nebezpecna-past/dsc00399-jpg/
/album/nebezpecna-past/dsc00405-jpg/

Jak se vám líbí současná podoba "Spoláku"?Co by na to řekl pan Karfík?

/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00409-jpg/
/album/jak-se-vam-libi-soucasna-podoba-spolaku-/dsc00407-jpg/

Zdroje zápachu: ČOV Toma(homogenizační nádrž).Nádrže u papíren- areál Toma (obr. vlevo)

/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00751-jpg1/
/album/fotogalerie-krasa-stromu-v-kazde-dobe/dsc00162-jpg/