Archiv článků

27.09.2019 19:44

Čest památce velkému bojovníkovi.

Naplněná pietní síň v Kvítkovicích se dnes rozloučila s Bedřichem Kolajou. Holubář,kynolog, cyklista a ochránce životního prostředí. Vše co dělal, dělal s velkým zaujetím a vytrvalostí.  Do povědomí otrokovické veřejnosti se  výrazně zapsal svým neutuchajícím...
26.09.2019 19:43

Uspěli jsme s doporučeními ke zvýšení náhradní výsadby za vykácené stromy v blízkosti hasičské zbrojnice

Náš spolek se přihlásil do správního řízení ve věci žádosti povolení kácení stromů na pozemku sousedícím s hasičskou zbrojnicí v souvislosti s výstavbou bytového domu Rezidence Dřevnice. Podali jsme doporučení ke zvýšení rozsahu náhradní výsadby a umístění nových stromů v blízkosti stavby....
25.09.2019 19:32

Cenzura v Otrokovických novinách opět řádila

Většina z nás si neuvědomuje, že mezi námi stále žijí lidé- otrokovičtí rodáci-domorodci,kteří opustili své rodné domy a zahrady, aby umožnili rozvoj nové výstavby v Otrokovicích.Na místě jejich domovů stojí sídliště. Bylo by zajímavé znát jejich názory na život v Otrokovicích. Jedna...
18.08.2019 15:23

Petice proti kácení stromů na sídlišti Střed

Vyřešení napojení sídliště Střed na páteřní cyklostezku bezi vykácení celkem 14 stromů požaduje petiční iniciativa obyvatel sídliště Střed (viz níže). Petiční archy je možné podepsat ve Svatebním salonu Bonetka (ul. Třebízského). JB
22.07.2019 13:22

Stížnost na porušování zákonu o ovzduší na základě občanského monitoringu měla smysl.

Stížnost na dlouhodobý opakovaný výskyt obtěžujícího zápachu v Otrokovicích podaná 5.7.2019 na Oblastní inspektorát ČIŽP Brno Pobočka Zlín naším spolkem měla smysl. Inspektorát v odpovědi  uvádí opatření, která budou po kafilérii nově vyžádována a byl dán příslib častějších kontrol v...
22.07.2019 12:18

Nekompetentnost či zlý úmysl?

 Náš spolek prostřednictvím předsedy poslal do Otrokovických novin návrh příspěvku Tak jak jsme si to užívali aneb  co jsme  museli v Otrokovicích čichat v prvním pololeti  2019. Jeho hlavním účelem bylo seznámit veřejnost s vyhodnocením hlášení obtěžujících...
05.07.2019 11:00

Tak jsme si užívali smrádek v prvním pololetí letošního roku.

V dubnu byla otrokovická veřejnost seznámena s výsledky zprávy Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Otrokovicích,ze které vyplynuly některé velmi zásadní poznatky. Např. hodnoty zápachu naměřené v některých částech Baťovapřesahly až 500 x hodnoty, než jsou povolené limity...
18.05.2019 21:26

Jak nám v dubnu smrděly Otrokovice? Opakovaně občanský monitoring ukazuje na 2 největší původce zápachu a to Kafilérii a Barum.

12.04.2019 10:33

Počet hlášení o výskytu obtěžujícího zápachu se v březnu zvýšil oproti lednu 4x! Vyhodnocení výskytu jednotlivých zápachů viz graf.

11.04.2019 10:23

Smutný pohled na tragický stav náhradní výsadby na břehu Dřevnice

Před několika lety provedlo Povodí Morava dramatické vykácení stromů na levém břehu Dřevnice v Otrokovicích. Rozsah dle našeho názoru byl nepřiměřený a vzrostlá zeleň zasloužila péči, která by mohla prodloužit její životnost. Revitalizaci břehu měla zajistit realizovaná náhradnívýsadba. ...

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.