Archiv článků

18.03.2012 15:52

Rozloučení s MuDr. Jaroslavem Vodičkou, spoluzakladatelem o.s. Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

V pátek 16. března jsme se rozloučili s MuDr. Jaroslavem Vodičkou. Pan Vodička patřil mezi spoluzakladatele občanského sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích. Všichni, kdo jsme ho znali, jsme oceňovali jeho ochotu věnovat svůj volný čas věcem veřejným. Děkujeme a přejeme nám všem,...
26.02.2012 19:12

Jak dopadne kompenzační výsadba pokácených stromů u koupaliště?

Ing. Zakopal Petr Odbor životního prostředí Nám. 3. května 1340 76523 Otrokovice     Věc:   zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin – žadatel ing. A. Huňka (OŽP/5495/2012/BRA + návrh na změnu kompenzační výsadby   V návaznosti na...
12.02.2012 20:11

Zima kraluje a kácení stromů je tady .

Jen během posledních 14 dní ohlásil odbor životního prostředí záměr kácení více jak 40 stromů.  Mezi jinými i 10 bříz kolem Společenského domu(viz fotogalerie).
29.01.2012 18:25

Připojte se k okruhu emailových sympatizantů sdružení.

Vážení přátelé, spoluobčané, jsme nezávislé občanské sdružení „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích“, které sleduje aktuální dění v našem městě v oblasti životního prostředí.   Pro zefektivnění získávání názorů širokého spektra obyvatel Otrokovic k různým...
09.01.2012 21:21

Zpracování rozptylové studie pachových látek pro nový závod Mitas v areálu Tomy se blíží finále

Zástupci firmy Mitas a občanského sdružení se účastnili jednání s firmou Ekome, která je zpracovatelem studie zaměřěné na posouzení potenciálního zatížení občanské zástavby  pachovými látkami v případě transféru výroby Mitas do areálu Tomy. Mj. byly diskutovány otázky přesnosti odhadu. Byl...
15.12.2011 19:52

Zastupitelé města podpořili názor občanů Otrokovic a zamítli změnu územního plánu.U koupaliště se zatím stavět nebude!Občanská společnost má v Otrokovicích zelenou!

Děkujeme všem ochotným sympatizantům a podporovatelům našeho sdružení za projevené úsilí a angažovanost ve věci záchrany lesního porostu u koupaliště. Hlas lidu dostal vyslyšení od zastupitelů, kteří jednoznačným způsobem tj. téměř všemi hlasy z přítomných (jen jeden byl proti) zamítli pokus o...
13.12.2011 21:49

Stop zápachům v Otrokovicích!

Stop zápachům v Otrokovicích!   Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali, že v posledních několika měsících je naše město opakovaně vystavováno intenzívním pachovým zátěžím, které nám znepříjemňují život a to zejména  v oblasti „Staré kolonie“ a...
24.11.2011 20:16

Přijděte podpořit své zastupitele 15.prosince do sálu Besedy! Zabraňme spolu likvidaci souvislé zelené plochy u koupaliště! Peníze nesmí v Otrokovicích překreslovat územní plán!Stop individuálním zájmům na úkor životního prostředí!

Dne 15. prosince bude na veřejném zasedání zastupitelstva konaném v sále Besedy od 16 h mj. projednávána i změna územního plánu č. 27 tj. přeměna zalesněného pozemku na stavební pozemek. Jednání proběhne za situace, kdy jsou občané Baťova   opakovaně vystavováni negativním...
24.11.2011 20:09

Mitas zažádal o udělení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - slavík obecný a čmelák zemní (v souvislosti transferu výroby do areálu Toma)

24.11.2011 19:59

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 7.11.2011 závěr, že záměr Mitas - Výrobní komplex Toma Otrokovice nemá významný vliv na životní prostředí

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.